REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele
b) poštou na adresu provozovatele
d) osobním doručením

Kupující je povinen uvést:
a) číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)
b) co nejvýstižnější popis závad
c) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura nebo dodací list)

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se
s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.