O ESENCIÁLNÍCH OLEJÍCH

CO JE ESENCIÁLNÍ OLEJ?

Esenciální olej je aromatická, těkavá tekutina obsažena v keřích, květech, stromech, kořenech a semenech. Získává se destilací vodní parou, ta zaručuje koncetrované a silnější účinky než v sušených bylinách. Čistotu a sílu esenciálních olejů určuje jejich chemické složení.

  Chemické složení olejů je ovlivněno: 

 • Půdními podmínkami
 • Hnojivem
 • Zeměpisnou oblastí
 • Podnebím
 • Nadmořskou výškou
 • Metodami sklizně
 • Procesem destilace

Terapeutickou hodnotu esenciálního oleje ničí:

Farma Young Living
Farma Young Living
 • Chemikálie
 • Vysoké teploty
 • Silné tlaky
 • Kontakty s kovy (měď, hliník)

ÚČINEK ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Esenciální oleje mají jedinečnou schopnost pronikat buněčnými membránami, krví a tkáněmi.
Molekuy jsou velmi malé a tím mají lepší schopnost pronikat do buněk.
Při povrchové aplikaci mohou procestovat celé tělo za několik minut!
Esenciální oleje mají schopnost vázat na sebe těžké kovy a tak je vylučovat z těla ven.
Protože jsou esenciální oleje směsí mnoho léčivých složek mají různé schopnosti jako například můžou být jak antiseptické tak anestetické (hřebíček).
Důležité je, že nenarušují přirozenou rovnováhu těla. Pokud má jedna složka silný účinek, jiná složka jí dokáže blokovat či působit proti. Je to souhra harmonizace v těle. Kdyžto syntetické chemikálie mají jen jeden účinek a tím narušují celkovou rovnováhu v těle. V jednom místě pomůžou, ale jinde můžou uškodit.

MOCNÝ VLIV VŮNÍ

Vůně esenciálního oleje může přímo ovlivnit náladu až po dlouhověkost člověka. Inhalací oleje procházejí aromatické molekuly nosem, kde je zachytí čichové membrány, ty vysílají impulsy do centra v mozku. Čich je jedním ze smysků přímo propojený s limbickým lalokem v mozku.V této části pocházejí naše emoce jako je hněv, úzkost, radost, strach, deprese. Nejenže se esenciální oleje můžou použít proti stresu a emocionálnímu traumatu, ale také můžou stimulovat produkci hormonů a tím podpořit dlouhověkost.
Dále se užívají oleje na snížení chuti k jídlu. Klinické studie založené na inhlaci máty, prokázali že během šesti měsíční kůře, zahrnující 3000 lidí, zhubli tito lidé a některým již hrozila podvýživa.

Použité informace z knihy: Kapesní průvodce Esenciální oleje